E-Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต2

    ปิดการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ใช้ระบบ My Office อย่างเดียว เข้าสู่ My Office คลิกที่นี่
ค้นหา (*)   แสดงข้อมูลทั้งหมด
 ทั้งหมด  ทั้งหมดทุกคำ  บางส่วนของคำ
ลำดับ
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
วันที่
เวลา
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ
81
ศธ.04092.0 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแต่งตั้ง 28/12/2555 17:41 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
82
ที่ ศธ 040 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 27/12/2555 22:26 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
83
04092.032/ ส่งแผนการรับนักเรียนประจำปี2556 27/12/2555 21:42 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
84
ศธ04092.02 แผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 27/12/2555 17:46 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
85
ศธ 04092.0 แผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 27/12/2555 04:39 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
86
ศธ 04092.0 สำรวจข้อมูลนักเรียนตกหล่น และออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2555 27/12/2555 04:28 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
87
ศธ04092.01 แผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 26/12/2555 20:54 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
88
ศธ04092.01 การสำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการเข้ารับการปฐมนิเทศฯ 26/12/2555 20:49 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
89
ศธ 04092.0 ส่งแผนการรับนักเรียน 2556 26/12/2555 18:40 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
90
ศธ ๐๔๐๙๒.๐ รับรายงานตัวข้ราชการครู 25/12/2555 22:06 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
91
ศธ 04092.0 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 25/12/2555 21:35 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
92
ศธ 04092.0 แผนการรับนักเรียน ปี 2556 24/12/2555 21:24 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
93
ศธ 04092.0 แผนการรับนักเรียน ปี2556 24/12/2555 21:15 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
94
ที่ศธ.0409 สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี2555 24/12/2555 21:07 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
95
ศธ ๐๔๐๙๒.๑ แผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 24/12/2555 19:25 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
96
ศธ 04092.0 การสำรวจข้าราชการ พนักงานราชการฯ 24/12/2555 19:11 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
97
ศธ๐๔๐๙๒/๒๘ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 24/12/2555 18:51 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
98
ศธ 04092.0 สำรวจข้อมูลนักเรียนตกหล่น และออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2555 21/12/2555 21:08 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
99
ที่ ศธ 040 นำส่งรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการเข้าร่วมปฐมนิเทศ ศอ.บต. 21/12/2555 20:48 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
100
ที่ ศธ 040 นำส่งแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 21/12/2555 17:39 +++ รอจ่ายเอกสาร +++
ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 หน้าถัดไป
รายการที่ 81 ถึง 100 จาก 300 รายการ